Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In ons familiebedrijf zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze genen. Wij vinden dit een vanzelfsprekendheid.

Vanuit ons vakgebied houden we ons bezig met een gezonde en veilige groene omgeving voor iedereen. Een omgeving waar kan worden geleefd, gewerkt, gesport en gerecreëerd. We voelen ons verantwoordelijk om bij alles wat we doen de belasting voor milieu, mensen en de maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Ons MVO-beleid kent vier kernpunten:

  1. Duurzaam personeelsbeleid
  2. Duurzaam beleid energie & afval
  3. Duurzaam beleid transport & machines
  4. Duurzaam beleid materiaalgebruik

Duurzaam personeelsbeleid

Al jaren hebben wij vele werk-, leer-, en stageplekken voor Wajongers en andere mensen met een  afstand tot de arbeidsmarkt. Al lang voordat de term Participatiewet bestond, was dit al actief beleid. De Social Return verplichtingen die wij op sommige werken hebben, kunnen wij dan ook makkelijk halen.  Daarnaast hebben wij leerplekken voor jongeren als BBL’ers. Wij voeren een actief beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers zowel qua opleidingen als qua gezondheid. Wij stimuleren gezonde levensstijl van onze medewerker.

Duurzaam beleid energie & afval

Wij zijn kritisch op ons energieverbruik en kijken continue, al dan niet met experts, waar verbeteringen te behalen zijn. Ook beperken we onze afvalstoffenstromen en bevorderen het hergebruik. En dat begint al met het kijken hoe er zo weinig mogelijk afval door ons geproduceerd kan worden.

Duurzaam beleid transport & machines

Met een groot wagen- en machinepark als dat wij hebben, liggen er vele kansen om daar onze CO2 uitstoot te verbeteren. Wij zijn bewust bezig met het Nieuwe Rijden en kritisch op ons brandstofverbruik. Daarnaast proberen we ook om die reden zo efficiënt mogelijk werken in te plannen en klussen te bundelen.

Duurzaam beleid materiaalgebruik

Waar mogelijk gebruiken wij materialen die bij voorkeur niet milieubelastend zijn, bijvoorbeeld papier en hout met het FSC keurmerk. We maken minimaal gebruik van chemische middelen. We  gebruiken natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. We recyclen grondstoffen waar mogelijk. We delen faciliteiten en materialen met collega-bedrijven en bedrijven in de buurt. En natuurlijk zorgen wij voor een optimale milieuzorg op eigen terrein en bij opdrachtgevers.

Naast al het bovenstaande zijn wij ook betrokken bij de lokale Soesterbergse maatschappij, onder meer door sponsoring van lokale initiatieven en verenigingen. Dat noemen we niet eens in onze MVO-doelstellingen, dat vinden we een vanzelfsprekendheid.

Beleid en Doelstellingen

Ons MVO beleid en onze MVO doelstellingen worden steeds opnieuw geformuleerd. We doen al heel veel, maar we kunnen nog veel meer. We zijn kritisch naar onszelf en leggen de lat steeds hoger. We leunen dan ook zeker niet achterover. Uit ons uitgebreide machine- en wagenpark is bijvoorbeeld nog veel meer te halen op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft dan ook de focus voor de komende periode. Dit zal ook uitgebreid aan de orde komen in het CO2-prestatieladder traject wat wij inmiddels hebben ingezet.

De Ridder