Certificeringen: kwaliteit & veiligheid

Wij hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Een manier om dat binnen onze onderneming te waarborgen én te laten zien aan onze opdrachtgevers is door onze certificeringen. Certificeringen waar we trots op zijn.

Voor al onze officieel erkende certificeringen, zowel Groenkeur BRL Groenvoorziening, ISO 9001:2008 als ook VCA** geldt dat deze met grote regelmaat door de betreffende instanties opnieuw worden getoetst en beoordeeld. Deze certificaten krijg en behoudt je dan ook niet zomaar.

Daarnaast zijn wij sinds 2016 in het trotse bezit van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Groenkeur – BRL groenvoorzieningen

Groenkeur is hét onafhankelijke keurmerk voor onze branche. Met onze Groenkeur certificering Groenvoorzieningen garanderen wij kwaliteit in uitvoering en in dienstverlening, maar ook is de basis voor veiligheid gewaarborgd. De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht ons onder meer om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

Vanzelfsprekend maken wij altijd heldere project- en beplantingsplannen, leveren kwalitatief hoogwaardige producten en leggen alle afspraken vast.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Is alles duidelijk vastgelegd en worden alle werkzaamheden volgens de vereiste kwaliteitsnormen gedaan? ISO 9001 vereist een gedisciplineerde en gestructureerde manier van werken door al onze medewerkers. Zowel interne als externe audits zorgen voor blijvende borging van door ons geleverde kwaliteit.

VCA **

De VGM Checklist Aannemers, kortweg VCA, eist dat al onze mensen voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). Dit betekent dat al onze medewerkers een geldig VCA diploma hebben. Afhankelijk van functie hebben zij een VCA-basis of VCA-VOL (voor leidinggevenden) diploma. Maar het houdt niet op bij deze opgeleide en gecertificeerde medewerkers. Wij hebben een VGM-beheersysteem waarmee veiligheid, gezondheid en milieu binnen onze organisatie gewaarborgd zijn.

CO2-Prestatieladder

Wij zijn er trots op in 2016 niveau 3 van de CO2-Prestatieladder te hebben behaald. Onze CO2-uitstoot is in kaart gebracht en wij zijn begonnen om de uitstoot te reduceren. Al enkele jaren doen wij dit, onder meer door trainingen van chauffeurs op gebied van zuinig rijden, door aanschaf elektrisch gereedschap en voertuigen op Groen Gas. Maar dit was slechts het begin, wij realiseren ons dat er nog veel meer mogelijk is, in alle geledingen van ons bedrijf. Met de CO2-prestatieladder certificering, nemen wij grote stappen vooruit op het gebied van CO2-reductie. Kijk op onze speciale pagina voor meer informatie: CO2-prestatieladder.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Sinds november 2017 zijn wij gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen niveau 3 (PSO). Middels dit certificaat tonen wij aan dat wij ons inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder andere door deze mensen aan het werk te helpen en te begeleiden. Certificaat PSO niveau 3

Wet natuurbescherming

Wij werken zorgvuldig conform de wet natuurbescherming. Dit doen wij onder andere door het (indien nodig) inzetten van passende gedragscodes, het werken met een ontheffing of vergunning.

Wij hebben gecertificeerde medewerkers op niveau 1, 2, 3 van bestendig beheer en niveau 4 van ruimtelijke ontwikkeling. Hiernaast hebben wij ook gecertificeerde Flora- & Fauna inspecteurs in dienst die inventarisaties kunnen uitvoeren.

Gecertificeerd personeel

Naast bovengenoemde certificeringen die voor ons hele bedrijf gelden, hebben wij in alle facetten van het bedrijf medewerkers die breed gecertificeerd zijn. Dit om zo onze opdrachtgevers op alle niveaus optimaal te kunnen bedienen en te werken volgens alle wet- en regelgeving. Zo worden gespecialiseerde werkzaamheden aan bomen uitgevoerd door onze eigen European Tree Worker. En hebben vele medewerkers hun spuitlicentie om zo gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken. En wat te denken van onze inspecteurs Speeltoestellen? En al onze gediplomeerde fieldmanagers, greenkeepers en hoofd greenkeepers? En dan hebben we nog lang niet alles benoemd.

Gekeurde machines

Voor ons een vanzelfsprekendheid; al onze machines zijn op hun manier ook gecertificeerd; al onze machines worden jaarlijks gekeurd, of het nu een bosmaaier, tractor, ladder of hijsketting is. Deels gebeurt dat intern door onze eigen gekwalificeerde monteurs in onze werkplaats in Soesterberg, deels door externe partijen.

Erkend Leerbedrijf

De Ridder is een Erkend Leerbedrijf met meerdere praktijkopleiders, aangesloten bij SBB. Wij werken graag mee aan het opleiden van studenten in praktijksituaties zodat er goede gekwalificeerde vakmensen worden opgeleid. Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Wij dragen bij aan het opleiden van jonge mensen tot gekwalificeerde vakmensen. Het praktijkleren kan binnen onze onderneming in de vorm van een stage of leerbaan.

De Ridder