Prestatieladder Socialer Ondernemen

Steeds meer organisaties en overheden hechten belang aan het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wij vinden dit belangrijk. We zijn dan ook blij dat onze bijdrage op dit vlak op een objectieve en onafhankelijke wijze getoetst is en bekroond is met een PSO-certificering. PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. De Ridder heeft hierin de hoogste trede behaald, namelijk trede 3. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet alleen kans op werk en ontwikkeling in onze eigen organisatie. Wij zoeken óók steeds meer de samenwerking met ketenpartners, onderaannemers en leveranciers die al aantoonbaar sociaal ondernemen of hetzelfde doel nastreven.

 

 

De Ridder