Het Groene Huis | terreininrichting

In opdracht van de gemeente Amersfoort verzorgt De Ridder het terreinaanleg van Het Groene Huis.
Het Groene Huis (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) helpt scholen bij onderwijs over natuur en milieu. Dit gebeurt in de vorm van lessen en tentoonstellingen. Na een nieuw gebouw was de buitenruimte ook klaar voor vernieuwing. In de voormalige situatie stonden de bomen in een struweel. In de nieuwe situatie kleden zij de entree van het gebouw aan.

De aanwezige bomen hebben al een stevig formaat. Hierdoor is er gekozen om de nieuwe bomen ook in grotere maten aan te brengen. Hierbij ging het om maten tussen de 28 en 35 cm omtrek. Door diverse soorten toe te passen breidt de diversiteit aan bomen uit bij Het Groene Huis. Het leuke aan dit project is dat de beplanting en de verharding zowel een esthetisch als educatief doel hebben. Zo zijn er beton- en puinpaden aanwezig. Ook is er gebruik gemaakt van Graustabiel (een ongebonden verharding) en zijn de klinkers uit de voormalige situatie hergebruikt.

Werkzaamheden:
– het verwijderen van groenvoorzieningen;
– het verwijderen van elementenverhardingen;
– het verwijderen van terreininrichting;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het aanbrengen van riolering;
– het aanbrengen van betonpaden, puinpaden, halfverharding en klinkers;
– het aanbrengen van terreininrichting;
– het aanbrengen van lantaarnpalen en grondspots
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– inboet en watergeven;

 

Graag een prijsopgave voor uw project?

Offerte aanvragen
De Ridder